svasdssvasds

เปิดวาระครม. ถกช่วยรัสเซีย-ยูเครนในไทย เลือกตั้งกทม.-พัทยา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 มี.ค. 2565 เวลา 23:55 น.

การประชุม ครม. วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยเตรียมหารือถึงแนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขยูเครนตกค้างในไทย ด้านมหาดไทยเสนอการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายกเมืองพัทยา

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 มี.ค. 2565 มีเรื่องน่าสนใจที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเฉพาะแนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยูเครนในประเทศไทย ซึ่งทุกกระทรวงจะหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ครอบคุมทุกประเด็น

 

สำหรับแนวทางการดูแลและแก้ปัญหาเบื้องต้น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งว่า จะเสนอมาตรการเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่องด้วยกัน ภายหลังจากได้หารือกับภาคเอกชนท่องเที่ยวมาแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

 1. การเสนอขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าให้กับชาวรัสเซียและยูเครน 
 2. การจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวที่ตกค้าง ในระหว่างรอเครื่องบินจากรัสเซียส่งมารับ 
 3. การจัดหาช่องทางธุรกรรมทางการเงินให้นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายค่าที่พักและอาหารได้ 
 4. การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อชาวรัสเซียและยูเครน

ส่วนประเด็นทางด้านการเมือง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ในการประชุมครม.วันนี้ จะหารือถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายกเมืองพัทยา หลังจากกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องนี้มายังครม. แล้ว

 

ส่วนจะเป็นวันที่ 29 พ.ค.65 หรือไม่ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการประกาศและกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

 

ขณะที่วาระอื่น ๆ มีดังนี้ 

 

กระทรวงพลังงาน เสนอการกู้เงินสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 – 2567 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

 

กระทรวงการคลัง เสนอขอถอนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...(การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2554) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้

 • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเจ้าท่า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ...
 • เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างเป็นมาตราฐานบังคับ พ.ศ.

 

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ....

 

กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 6 

 

กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

 • เสนอโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้
 • เสนอขออนุมัติวงเงินงบประมาณอุดหนุนศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8

 

กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้

 • เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ...
 • เสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

 

กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 

 • เสนอการเข้าร่วมภาคีของไทยในสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI)
 • เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ...

 

คณะกรรมการก.พ.ร. เสนอการปรับปรุงโครงสร้างกาแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด