"มหาดไทย"ชง 29 พ.ค.65 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เมืองพัทยา เข้าครม. 8 มี.ค.นี้

06 มี.ค. 2565 | 11:41 น.

"มหาดไทย"ชงวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.65 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.– นายกเมืองพัทยา-สมาชิกสภาพัทยา เสนอเข้าครม.อังคารที่ 8 มี.ค.นี้

วันนี้ (6มี.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการพิจารณาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.)  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ว่า ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในวันอังคารที่ 8 มี.ค.นี้ 


โดย เมื่อครม.มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะแจ้งมติครม.ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. )ได้รับทราบ โดกกต.ก็จะต้องประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

หลังจากนั้น ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง จากนั้นจึงจะเป็นกระบวนการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำหนดวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ไล่เรียงตามลำดับไปจนวันเลือกตั้ง เป็นต้น 


ส่วนวันเลือกตั้งนั้น มีรายงานว่า คาดว่าจะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2565 เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ นายกเมืองพัทยา

ก่อนหน้านี้ คณะทำงานของ กกต. ได้วางไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และเมืองพัทยา ไว้ดังนี้

วันที่ 8 มี.ค. กระทรวงมหาดไทยนำเรื่องเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ,ส.ก.,  นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

 

ต่อจากนั้น ช่วงวันที่ 9-11 มี.ค. สำนักเลขาธิการครม.แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ กกต.ทราบ

 

ช่วงวันที่ 21-31 มี.ค. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง กทม. และเมืองพัทยา โดยภายใน 5 วัน หลังจากกกต.ประกาศฯ ก็จะเริ่มรับสมัคร

 

ทั้งนี้  ปัจจุบัน สำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว  


โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน  ส่วน ส.ก. มี 50 คน ตามจำนวนเขตปกครองทั้ง 50 เขต ที่เป็นเขตเลือกตั้ง 

 

ขณะที่เมืองพัทยา มีการเลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวม 24 คน