ศูนย์วัคซีนบางซื่อเปิดทางเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 3,4 เข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ

01 ก.พ. 2565 | 09:26 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 เข็ม 4 สามารถเลือกฉีดได้ 3 แบบ ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อปกติ และฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศว่า ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม 3 และ เข็ม 4 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สามารถเลือกรูปแบบการฉีดวัคซีนได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

 

1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM)  ขนาดยาปกติ 30 mcg/doseป็นรูปแบบการให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

 

2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM)  ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose


3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID)  ขนาดยา 10 mcg/dose

 

ศูนย์วัคซีนบางซื่อเปิดทางเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 3,4 เข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พิจารณาจากผลการศึกษาในไทยและต่างประเทศของการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังและการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดสมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดปกติ และเกิดผลข้างเคียง / อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงพร้อมที่ให้บริการฉีดวัคซีนในรูปแบบดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตามการรับวัคซีนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน โดยผู้ที่มีนัดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อในวันที่มาฉีด หากต้องการรับวัคซีนรูปแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังหรือฉีดครึ่งโดส (ข้อ2และ3)สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองก่อนเข้าฉีดวัคซีนได้เลย