เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่

31 ม.ค. 2565 | 20:00 น.

รวมพิกัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฟรี ไฟเซอร์ เข็ม 1, เข็ม 1 และเข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไหนเปิดวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนบ้าง รวมไว้ให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ ชวนผู้ที่กำลังมองหาจุดวอล์ค อิน และสถานพยาบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 โดยในวันนี้รวบรวมสถานพยาบาลที่ให้บริการทั้งแบบ Walk In และเปิดให้ลงทะเบียนจองคิว เป็นวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) และ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี 

 

1.โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กทม.

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม Booster สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

  • ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม
  • ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม
  • แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม
  • ซิโนแวค 1 เข็ม และ แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม 

สามารถลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด จากภาพด้านล่าง เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้า The Market ราชประสงค์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่

2.โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี 

เปิด Walk In วัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับคนไทย วันละ 700 คน/วัน ให้บริการฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 

1.ได้รับวัคซีน เข็ม 3 เป็น วัคซีน แอสตร้าฯ

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สูตร ซิโนแวค+ ซิโนแวค , ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2 แอสตร้าฯ  โดยได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

เข้ารับวัคซีนได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.

2.ได้รับวัคซีน เข็ม 3 เป็น วัคซีน ไฟเซอร์ 

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แอสตร้าฯ + เข็ม 2 แอสตร้า ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ฒ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 4, 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.00 น. 

เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่  

 

3.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

เปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด เป็น วัคซีน ไฟเซอร์ สามารถลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

คุณสมบัติ 

1.มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์-17 ปี 11 เดือน

2.กรณีเข็มที่ 3 เงื่อนไขตรงตามหลักเกณฑ์ คือ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 -2 เป็น วัคซีนแอสตร้าฯ + แอสตร้าฯ หรือ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-2 เป็น ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ 

3.สูตรอื่น ๆ ต้องตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฎ 

เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่

 

4.หอประชุมริมน้ำเทศบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 

เทศบาลโพธาราม ประกาศเปิดให้ประชาชน Walk In มารับการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และ เข็มที่ 3 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ดังนี้ 

ในวันที่ 2 , 3  และ 4 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. โดยให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ วันละ 1,000 โดส และวัคซีน แอสตร้าฯ วันละ 500 โดส 

ทั้งนี้ โปรดนำบัตรประชาชนมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีนด้วย 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่

 

5.โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

ประกาศรับ Walk In ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1, เข็ม 2 และ เข็ม 3 ไม่ต้องจอง ไม่ต้องลงทะเบียน จังหวัดไหนก็ได้ 

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ในวันราชการ วันละ 500 คน ณ บริเวณเต็นท์ด้านในข้างตึกอำนวยการหลังเก่า รพ.อ่างทอง 

ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานการฉีดและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดฉีดวัคซีนด้วย 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 -เข็ม 3 ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ที่นี่