ลงทะเบียนสถานเสาวภา ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4เช็คที่นี่

31 ม.ค. 2565 | 19:39 น.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เช็คช่องทางลงทะเบียนพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR CODE 

 

ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน) และ กรุณานำ บัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย สำหรับสตรีมีครรภ์สามารถรับวัคซีนได้เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยนำสมุดฝากครรภ์มาด้วยในวันรับบริการ  โดยขอย้ำว่ากรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 มีดังนี้

เข็ม 2

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม / เเอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
  • สามารถเลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ 2565

เข็ม 3 หรือ เข็ม 4

เข็ม 3

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยได้รับการฉีดเข็ม 2 ภายในปี 2564
  • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 31 ตุลาคม 2564

เข็ม 4

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 31 ตุลาคม 2564
  • สามารถเลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 9,14,15 กุมภาพันธ์ 2565
     

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4