เช็คด่วน!จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี

31 ม.ค. 2565 | 18:20 น.

สถาบันราชานุกูล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดการลงทะเบียนที่นี่

สถาบันราชานุกูล เปิดให้เด็กอายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วันลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer ฝาสีส้ม) โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ และสามารถลงวันนัดฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่  7 - 18 กุมภาพันธ์  2565 (นัดช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เท่านั้น) โดยเข้ารับบริการที่ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง กทม.
 

สถาบันราชานุกูล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

สำหรับเงื่อนไขรายละเอียดการเข้ารับวัคซีนและลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้

 • ขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์
 • กรณีเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่งเข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิด-19
 • การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง หลังจากนั้นกดคลิกกรอกข้อมูล (คลิกที่นี่
 • วันฉีดวัคซีนผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์วัคซีนสถาบันราชานุกูลได้ 1 คน
   

อนึ่ง สถาบันราชานุกูล ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อการประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับวัคซีนดังนี้ 

 • ประเทศที่อนุมัติและมีการฉีด Pfizer ในเด็ก อายุ 5-11 ปี ไปก่อนหน้านี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์ เป็นต้น
 • ประสิทธิภาพของวัคซีน : ป้องกันอาการป่วย 90.7%
 • ผลข้างเคียง ภายใน 1 สัปดาห์
 • ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กอเมริกันที่ฉีดไป 7 ล้านคน พบ 8 คน (ประมาณ 1 ในล้าน) ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาก และอาการไม่รุนแรง หายเป็นปกติดี
 • ผลข้างเคียงเฉพาะที่ ที่พบบ่อย คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด 71-74%
 • ผลข้างเคียงทั่วไป ที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย 0.9% ปวดศีรษะ 0.3%

 

 

อ้างอิงที่มา : คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 4), ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย