วัคซีนเข็ม3 แต่ละชนิดกับอาการข้างเคียง ยี่ห้อไหนมากกว่ากัน เช็คเลย

17 มกราคม 2565

วัคซีนเข็ม3 แต่ละชนิดกับอาการข้างเคียง ยี่ห้อไหนมากกว่ากัน อ่านที่นี่ หมอยงสรุปผลวิจัยจากศูนย์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 (Covid-19) วัคซีน อาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆ
ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ ที่เราทำอยู่ ในการกระตุ้นเข็ม 3  หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม 
การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกันที่มีในประเทศไทย
การติดตามอาการหลังการฉีด 14 วัน

เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า อาการข้างเคียงในช่วง 7 วันแรกถ้าเปรียบเทียบกัน 
Sinopharm หรือเชื้อตายจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ไม่มีใครมีไข้เลย ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการเจ็บบริเวณฉีด

อาการข้างเคียงจะพบได้มากขึ้นในกลุ่มของ Virus vector และ mRNA อย่างเห็นได้ชัดเจน
วัคซีน mRNA เมื่อฉีดขนาดเต็มโดส วัคซีน Modena จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า
จากการศึกษาการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA Modena การใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับการให้ขนาดแบบเต็มโดส แต่อาการข้างเคียงจะน้อยกว่า
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 - 15 ม.ค. 65 มีการฉีดสะสมแล้วทั้งหมด 109,369,708 โดส  แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 51,794,886 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 47,551,074 ราย  และเข็มที่ 3 จำนวน 10,023,748 ราย