เชียงใหม่สั่งปิดร้านอาหาร 23 แห่งชั่วคราวพบคลัสเตอร์โควิดหลายพื้นที่

08 ม.ค. 2565 | 05:06 น.

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งปิดร้านอาหาร 23 แห่งชั่วคราว หลังพบคลัสเตอร์โควิดในหลายพื้นที่ โดยสั่งปิดตั้งแต่3-14วัน มีร้านไหนบ้างเช็คได้ที่นี่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิดเป็นกลุ่มก้อนภายในร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาในการปิดชั่วคราวดังนี้

ปิดตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2565 (14 วัน)

 

 • ร้าน Living Machine ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 • ร้าน Zoe In Yellow ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ
 • ร้านฮอมบาร์ ถนนตลาดคำเที่ยง
 • ร้านท่าช้างคาเฟ่ เลขที่ 11/9 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างเผือก 

 

ปิดตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2565 (7 วัน)

 

 • ร้านฉลุยคาเฟ่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก
 • ร้านเสี่ยว สันติธรรมพาซ่า เลขที่ 8 ซอยสันติธรรม ตำบลช้างเผือก
 • ร้าน SOPA Cafe ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 • ร้าน THAY ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ 

ปิดตั้งแต่วันที่ 7-9 มกราคม 2565 (3 วัน)

 • ร้าน Too Nice Nimman ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
 • ร้าน The PARK Society Bar & Hostel เลขที่ 105/4 ถนนกำแพงดิน ตำบลช้างคลาน
 • ร้านเปิง คาเฟ่ นิมมาน เลขที่ 13 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 • ร้านเหล้าตอง ถนนตรัสวงค์ ตำบลฟ้าฮ่าม
 • ร้าน The Riverside Bar & Restaurant ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย
 • ร้าน Seoulhigh ถนนช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ
 • ร้าน Blacklist Cafe & Restaurant ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 ตำบลสุเทพ 
 • ร้าน 86’s Room ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย
 • ร้าน SPV Cafe เลขที่ 48 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย
 • ร้าน Cafe Wander เลขที่ 79/1 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างม่อย
 • ร้านพอใจบาร์ เลขที่ 23/4 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 • ร้านปี้หล้า in the Garden ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์
 • ร้าน The Good View Bar And Restaurant เลขที่ 13 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย 
 • ร้าน Lism cafe เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก
 • ร้าน Good Bar Icon Park เลขที่ 308 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลช้างเผือก 

 

ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองเป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 7 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

กรณีร้านต่างๆ จะเปิดให้บริการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาสั่งปิด จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วย ATK ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง นักดนตรี และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านทุกคน และจะต้องทำการตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นประจำทุก 3 วัน สำหรับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องปิดทึบ 

 

โดยมอบหมายให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่