เปิดแผนฉีดวัคซีนเข็ม4 เดือน ม.ค.65ใครบ้างได้เข็มกระตุ้นต้านโควิด-19

08 ม.ค. 2565 | 02:15 น.

เปิดแผนฉีดวัคซีนเดือน ม.ค.2565 ทั้งเข็มที่ 1-2 และเข็มกระตุ้น ผู้อายุ 12 ปีขึ้นไปยังไม่เคยรับวัคซีนสามารถวอล์กอินฉีดได้ ส่วนวัคซีนเข็ม4 ใครบ้างได้กระตุ้นต้านโควิด-19 เช็คที่นี่

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของปี 2565 ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอเป้าหมายการให้บริการวัคซีนในปี 2565

โดยผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน สามารถวอล์กอินเข้าไปฉีดวัคซีนได้ ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อทุกราย ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น, กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-12 ปี สามารถรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

 

เปิดแผนฉีดวัคซีนเข็ม4 เดือน ม.ค.65ใครบ้างได้เข็มกระตุ้นต้านโควิด-19

 

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนเข็ม4 เป็นบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง โดยผู้ที่ได้วัคซีนสูตร ซิโนแวค-ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา เลือกเข็มที่ 4 เป็นแอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป

 

สูตรซิโนแวค-ซิโนแวค-ไฟเซอร์ เลือกเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป

 

เปิดแผนฉีดวัคซีนเข็ม4 เดือน ม.ค.65ใครบ้างได้เข็มกระตุ้นต้านโควิด-19

 

ทั้งนี้ประมาณการณ์ว่า เดือน ม.ค.2565 จะมีผู้ได้รับวัคซีน 9.3 ล้านคน แบ่งเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4

 

นอกจากนี้ ศบค.อนุมัติจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด 50,000 ชุด เพื่อใช้ในผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงอาการรุนแรง โดยยาหลักยังเป็นฟาวิพิราเวียร์