"เชียงใหม่"ไม่ปิดเมือง เพิ่มความเข้มมาตรการควบคุมระบาดของไวรัสโควิด-19

07 ม.ค. 2565 | 07:56 น.

เชียงใหม่ไม่ปิดเมือง  มีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ เลื่อนเปิดเรียนออนไซต์ไปถึง 14 ม.ค.

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน มีการติดตามวางแผนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชาวเชียงใหม่ก็เดินทางไปต่างจังหวัดมากเช่นกัน และมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ 

 

ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการสอดรับนโยบายของรัฐบาล โดยการให้หน่วยงานราชการต่างๆ และขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน Work Form Home เป็นระยะเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือสถานประกอบการลดจำนวนพนักงานทำงานในบริษัทลง เพื่อลดความแออัด แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงดกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก และแจ้งสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วย

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

\"เชียงใหม่\"ไม่ปิดเมือง เพิ่มความเข้มมาตรการควบคุมระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มที่ไปใช้บริการที่ร้านจำหน่ายอาหารซึ่งเปิดให้บริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ ด้วยเหตุนี้จะได้มีการเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาสั่งปิดร้านอาหารที่พบข้อมูลการแพร่ระบาด และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยจะสั่งปิดเป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อทำความสะอาด คัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงาน หากไม่ดำเนินตามมาตรการ COVID Free Setting จะได้ดำเนินคดีตามกฏหมาย 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในส่วนของมาตรการ การชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษา ก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้ชะลอการใช้อาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถานที่เลี้ยงเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ตาม มีมติให้ชะลอการใช้อาคารหรือชะลอการเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 

ช่วงหน้าหนาวปลายปีที่ผ่านมา นักเดินทางไทยเข้ามาท่องเที่ยวจนเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้ง

\"เชียงใหม่\"ไม่ปิดเมือง เพิ่มความเข้มมาตรการควบคุมระบาดของไวรัสโควิด-19

และจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนเพิ่มขึ้น วันที่  7 มกราคม 2565 คณะทำงานจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้พิจารณาขยายการการเรียน On Site สำหรับเด็กนักเรียนไปอีกหนึ่ง สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565  เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มองว่าเด็กคือกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อันนี้ขอเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ไวรัสใหม่ชนิดนี้ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

 

สำหรับร้านอาหารต่างๆในฐานะที่ผมเองได้ประสานกับนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติมาตรการ Covid Free Setting ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ ในเรื่องของการให้ประเมินตนเองในร้านอาหาร ส่วนร้านอาหารที่ทราบว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาด ตอนนี้ทางร้านก็รับผิดชอบตัวเอง ในการเสนอขอปิดในการที่จะเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประชุมในวันนี้เพื่อมีคำสั่งปิดตามเหตุผลความจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง

 

มีคนถามว่าเชียงใหม่จะปิดเมืองหรือไม่ ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนว่า เชียงใหม่เป็นหัวเมืองล้านนา เป็นเมืองหลักทางเศรษฐกิจ เรามีมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาด มีการประชุมคณะกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง จังหวัดไม่อยากให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้เสียโอกาสในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการทำมาค้าขายของพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ เราจำเป็นที่จะต้องให้เชียงใหม่ขับเคลื่อนไปได้ ในขณะเดียวกันเราก็มีมาตรการตามสถานการณ์ ในเมื่อมีการแพร่ระบาดมากขึ้น 

 

เชียงใหม่มีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่จะตัดวงจรของการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนและพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจของพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไม่ให้คนจังหวัดเชียงใหม่เสียโอกาส ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เราก็จะทำให้พี่น้องคนเชียงใหม่ให้มีรายได้จากสถานการณ์ในช่วงนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีมาตรการที่เข้มงวดในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

 

และเน้นย้ำร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ส่วนร้านอื่น ๆ จะเพิ่มความเข้มงวด เช่น งดการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องอาหารที่มีขนาดจำกัด การตรวจ ATK พนักงานในร้านเป็นประจำทุก 3 วัน และตรวจ ATK ผู้ที่เข้าใช้บริการด้วย และจะได้มีการประกาศขยายเวลางดเรียน On-Site ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศและโลก ซึ่งเป็นสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก โดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย

 

โดยในวันที่ 6 ม.ค. 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 298 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ทรงตัว ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบการรักษาแบบ Home Isolation ทั้งหมด 316 ราย ซึ่งระบบนี้ยังคงรองรับผู้ติดเชื้อได้ เพราะก่อนหน้านี้เคยรองรับได้กว่า 4,000 รายมาแล้ว

 

และการระบาดในระลอกนี้เป็นสายพันธุ์โอไมครอนกว่าครึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามยอดผู้ป่วยหนักไม่ได้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เนื่องจากสายพันธุ์โอไมครอนจะสามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้เร็วแต่มีความรุนแรงไม่มาก ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด และคาดว่าการระบาดในระลอกนี้จะใช้ระยะเวลาไม่นาน

 

โดยขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่สังเกตอาการตนเอง ลดการเคลื่อนไหว งดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตนเอง และลดความรุนแรงจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเปิดให้ประชาชนสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง

 

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการไปนั่งทานอาหารในร้านที่เป็นมุมอับ งดการรวมกลุ่ม และระมัดระวังตนเอง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด