ศบค.ชุดใหญ่ ระงับการลงทะเบียนประเภท Test & Go ออกไปก่อน

07 ม.ค. 2565 | 06:35 น.

ศบค.ชุดใหญ่ ระงับการลงทะเบียนประเภท Test & Go ออกไปก่อน และยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักร

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ช่วงหนึ่งถึงการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรว่า ที่ประชุมคบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ดังนี้

 

ศบค.ชุดใหญ่ ระงับการลงทะเบียนประเภท Test & Go ออกไปก่อน

 

ยกเลิก การกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักร คือ ประเทศในทวีปแอฟริกา(กักตัว) และ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา(ไม่อนุญาตให้เข้ามา) สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่นๆ แต่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.65

เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนลามไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย หลายประเทศที่มีการประกาศยกเลิกการจำกัดการเดินทางจากนานาประเทศ

 

เพิ่ม Sandbox 3 จังหวัด ได้แก่ 1.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) 2.พังงา(ทั้งจังหวัด) และ3.กระบี่(ทั้งจังหวัด)

 

ศบค.ชุดใหญ่ ระงับการลงทะเบียนประเภท Test & Go ออกไปก่อน

 

 

ระงับการลงทะเบียนประเภท Test and Go ออกไปก่อน จะมีการประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้ง 

 

ผลกระทบ อาจเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางของผู้ที่พำนักในประเทศไทยแล้วเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ต่างประเทศมีการยกเลิกเที่ยวบิน และการเดินทางเช่นเดียวกัน

 

ระงับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเดินทางเข้ามาภายหลัง 15 มกราคม 2565

 

ศบค.ชุดใหญ่ ระงับการลงทะเบียนประเภท Test & Go ออกไปก่อน