หน้ากากผ้าป้องกัน "โอมิครอน" ได้ กรมควบคุมโรคแนะต้องเลือกผ้าฝ้ายมัสลิน

31 ธันวาคม 2564

หน้ากากผ้าป้องกัน โอมิครอน ได้ กรมควบคุมโรคแนะต้องเลือกผ้าฝ้ายมัสลิน ย้ำทุกคนสวมหน้ากากให้ถูกวิธีแนบชิดใบหน้าครอบปากและจมูก จึงจะปลอดภัยที่สุด

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การสวมหน้ากากเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 (Covid-19) ได้ทุกสายพันธุ์ รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เพราะเชื้อจะสามารถติดต่อผ่านทางละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย มีส่วนน้อยที่ติดต่อผ่านทางอากาศ 
ดังนั้นการสวมหน้ากากแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ผู้ที่ทำงานในหอผู้ป่วยโควิดต้องใช้หน้ากาก N95 
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในการพบผู้ป่วยใช้หน้ากากทางการแพทย์หรือหน้ากากอนามัย 
สำหรับประชาชนหากใส่หน้ากากในสถานที่ทั่วไป สามารถใช้หน้ากากผ้าได้ แต่ต้องเลือกเป็นแบบผ้าฝ้ายมัสลิน 2 ชั้น เนื่องจากเส้นใยผ้าฝ้ายมัสลินมีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่นๆ 

และนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ควรซักหน้ากากผ้าให้สะอาดและตากแห้งทุกวัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากขณะสวมใส่ จึงจะปลอดภัยและป้องกัน การติดเชื้อได้

หน้ากากผ้าป้องกันโควิดได้
นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า หากทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้มากกว่า 90% และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถานที่อับหรืออากาศไม่ถ่ายเท เชื้อมีความเข้มข้นในอากาศสูง หรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่นแออัด
ทั้งนี้ หากประชาชนไปในแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่านควรสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอกและหน้ากากอนามัยคุณภาพดีที่มี 2 ชั้นคือ มีชั้นกรองและชั้นปิดไว้ด้านใน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสามารถป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญต้องสวมหน้ากากให้ถูกวิธี โดยสวมแนบชิดกับใบหน้าครอบปากและจมูก ไม่ควรใส่ไว้ใต้คาง เพราะการสวมหน้ากากที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้