svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยฉีดวัคซีนโควิด สะสม 102.56 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 51.01 ล้านราย 70.8% ของประชากร

26 ธันวาคม 2564

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 102.56 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 3.89 แสนโดส ฉีดเข็มที่ 1 สะสม 51.01 ล้านราย คิดเป็น 70.8% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 19.22 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 25 ธ.ค. 2564) รวม 102,561,331 โดส ใน 77 จังหวัด

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 25 ธันวาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 389,218 โดส

 

  • เข็มที่ 1 : 65,758 ราย
  • เข็มที่ 2 : 148,072 ราย
  • เข็มที่ 3 : 175,388 ราย

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด สะสม 102.56 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 51.01 ล้านราย 70.8% ของประชากร

 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,016,858 ราย(คิดเป็น 70.8% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 45,379,446 ราย(คิดเป็น 63.0% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 6,165,027 ราย(คิดเป็น 8.6% ของประชากร)
     

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 19.22 ล้านโดส

 

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น.

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด สะสม 102.56 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 51.01 ล้านราย 70.8% ของประชากร

 

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม  48,832 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม  19,224,345 โดส

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด สะสม 102.56 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 51.01 ล้านราย 70.8% ของประชากร

 


 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์