โควิดวันนี้ เสียชีวิต 22 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

26 ธันวาคม 2564

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย อยู่ในภาคใต้ 10 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิดถึง 11 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,412 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 37 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 60 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 22 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,209,970 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 35,862 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,152,528 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3,771 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 21,486 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 26 ธันวาคม 2564 จำนวน 22 ราย แยกเป็นชาย 11 ราย หญิง 11 ราย ค่ากลางอายุ 70 ปี(25-93 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 31ราย ภาคใต้ 10 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 ราย   พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิดถึง 11 ราย


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • ความดันโลหิตสูง (10) 
 • เบาหวาน (5) 
 • ไขมันในเลือดสูง (3)
 • อ้วน (2)
 • โรคไต (5) 
 • ติดเตียง (1)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (11)
 • อาชีพเสี่ยง (0)
 • ติดจากคนใกล้ชิด (11) : คนรู้จัก(3) ,ครอบครัว(8)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 22 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19