โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด พบเพิ่มเกิน 100 รายมี 3 จังหวัด

26 ธันวาคม 2564

ข่าวโควิดวันนี้ เช็ครายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 414 ราย อันดับ 2 ชลบุรี 179 ราย พบมี 3 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,412 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 37 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 60 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด พบเพิ่มเกิน 100 รายมี 3 จังหวัด

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,209,970 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 35,862 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,152,528 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3,771 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 21,486 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 414 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 438,168 ราย

2.ชลบุรี 179 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 111,866 ราย

3.นครศรีธรรมราช 144 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 47,234 ราย

4.สมุทรปราการ 79 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 131,858 ราย

5.ประจวบคีรีขันธ์ 73 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 19,809 ราย

6.เชียงใหม่ 66 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 28,744 ราย

7.สุราษฎร์ธานี 60 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 28,374 ราย

8.กาฬสินธุ์ 55 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 10,227 ราย

9.ตรัง 54 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 17,655 ราย

10.ปทุมธานี 51 ราย สะสม(1 เม.ย.-26 ธ.ค.64) 40,868 ราย

 

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด พบเพิ่มเกิน 100 รายมี 3 จังหวัด

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19