svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สงขลาเจอโอมิครอน 1 ราย หญิงไทยกลับจากอิตาลี พร้อมเปิดไทม์ไลน์

26 ธันวาคม 2564

สงขลาพบหญิงไทยติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน 1 ราย เดินทางกลับมาจากอิตาลี ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม พร้อมเปิดไทม์ไลน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี (ทำงานครัวในร้านอาหาร) ซึ่งก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาจากอิตาลี 2 เข็มแล้ว

 

สงขลาเจอโอมิครอน 1 ราย หญิงไทยกลับจากอิตาลี พร้อมเปิดไทม์ไลน์

สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยหญิงรายดังกล่าว มีดังนี้

 

  • 14 ธ.ค.64 เดินทางจากประเทศอิตาลี มาลงที่การ์ตา
  • 15 ธ.ค.64 ต่อเครื่องบินจาการ์ตามาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าพักที่โรงแรมแมนดารีนาเพื่อกักตัว 1 คืน และรับการตรวจหาเชื้อฯ แบบ RT-PCR ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ผลไม่พบเชื้อ
  •  16 ธ.ค.64 เดินทางโดยเครื่องบินมา จ.สงขลา พักบ้านญาติที่ อ.หาดใหญ่ 1 คืน และเดินทาง ไป อ.สทิงพระ
  • 17 ธ.ค.64 รับประทานติ่มซำกับญาติ 2 คน ที่ร้านอาหารแถวสนามกีฬาจิระนคร เดินทางกลับบ้านที่ อ.สะทิงพระ
  • 18 ธ.ค.64 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย จึงไปตรวจด้วย ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลเป็นลบ แยกตัวจากครอบครัว
  • 19 ธ.ค.64 อยู่บ้าน แยกตัวเองจากครอบครัว
  • 20 ธ.ค.64 ไปธนาคารกรุงไทย สาขาสทิงพระ (ใช้เวลา 2 ชม.), ไปร้านยาที่ อ.ม่วงงาม ไปตลาดม่วงงาม (มารดาเป็นผู้ซื้อ) แวะร้านอเมซอน ม่วงงาม อ.สิงหนคร
  • 21 ธ.ค.64 รู้สึกเจ็บคอ จึงตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ด้วยตัวเอง ผลเป็นบวก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อรับการตรวจแบบ RT-PCR ผลพบเชื้อฯ จึงเข้ารับการรักษาที่ห้องแยก รพ.สทิงพระ จ.สงขลา และส่งตรวจยืนยันหาสายพันธุ์ของเชื้อฯ กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 24 ธ.ค.64 ผลการตรวจยืนยัน ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

         

สงขลาเจอโอมิครอน 1 ราย หญิงไทยกลับจากอิตาลี พร้อมเปิดไทม์ไลน์

 

สำหรับการดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ มีดังนี้
       

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่ ญาติที่ อ.หาดใหญ่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และพนักงานธนาคารฯ ที่ให้บริการรวม 7 คน ตรวจหาเชื้อแบบRT-PCR (เมื่อ 21 และ 23 ธ.ค.64) ผลไม่พบเชื้อ โดยผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 คน รับการกักตัวที่ศูนย์กักชุมชนแล้ว

 

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ อ.สทิงพระ และผู้มารับบริการฯ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงใน อ.สิงหนคร รวม 67 คน ตรวจหาเชื้อแบบ ATK (เมื่อ 21, 23 ,24 ธ.ค.64) ผลไม่พบเชื้อ

 

กลุ่มผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยฯ ที่นั่งแถวเดียวกัน, 2 แถวหน้า และ 2 แถวหลังของที่นั่งผู้ป่วย รวม 28 คน ได้ติดตามให้รับการตรวจหาเชื้อ (24-25 ธ.ค.64) และรอผลตรวจฯ

         

สำหรับการดำเนินการควบคุมโรคของเครือข่ายบริการสาธารณสุข อ.สทิงพระ (ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.64) ได้เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ATK, การเร่งฉีดวัดชีนแก่ประชาชน (เข็ม 1 เป้าหมาย 100%) และเร่งฉีดเข็มกระตุ้น, ทำเวทีประชาคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักชุมชน (LQ:Local Quarantine) รองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง

 

ที่มา : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา