svasdssvasds

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 ธ.ค. 2564 เวลา 1:42 น.

คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ มีมติใช้ยาแรงสกัดโควิด"โอมิครอน" สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองให้เรียนออนไลน์ งดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเกิน 100 คน จนถึงหน่วยงานภาครัฐ งดจัดงานเทศกาลปีใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานว่า  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.64  คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมด่วน นำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับมือโควิด-19 โอมิครอน หลังให้ทีมเก็บข้อมูลชัด ๆ เพื่อเสนอต่อกรรมการให้พิจารณาลงมติเป็นคำสั่งถือปฏิบัติ

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน

วงระบาดเริ่มแคบลงแล้ว แต่ข้อสั่งการก็จำเป็นต้องใช้ยาแรงเฉพาะจุด ไม่สุ่มกว้างให้ประชาชนเดือดร้อน เช่น โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองให้เรียนออนไลน์ งานประเพณีห้ามรวมตัวเกิน 100 คน ร้านอาหารห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งปิดบาร์ที่เป็นแหล่งระบาดเพิ่มอีก 14 วัน ค้นหาตรวจเชิงรุก 1,000 รายต่อวัน  แล้วมาประเมินกันอีกครั้งวันที่ 30 ธ.ค.64

สรุป คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 12131/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 มีอะไรบ้าง 

 

  1. สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดการเรียการสอนแบบออนไลน์
  2. งดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเกิน 100 คน
  3. เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ค้นหาเชิงรุก 1,000 รายต่อวัน
  4. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
  5. งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดดื่มสุราในร้านอาหาร
  6. ขอความร่วมมือประชาชน งดจัดงานเทศกาลปีใหม่
  7. หน่วยงานภาครัฐ งดจัดงานเทศกาลปีใหม่ 

 

วันที่ 30 ธ.ค.2564 จะประชุมประเมินสถานการณ์ อีกครั้ง 

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงสกัดโอมิครอน ให้เรียนออนไลน์-งดกิจกรรมรวมตัวเกิน 100 คน

 

 

ที่มา : PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด