ผู้ว่าฯนนทบุรีออกคำสั่งควบคุมโรคเพิ่มเติม สกัด"โอมิครอน"มีผลแล้ว

23 ธ.ค. 2564 | 23:37 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งเพิ่มเติมสกัด"โอมิครอน"สั่งห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกกรณี ร้านอาหาร หรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม จัดแสดงดนตรีได้ไม่เกิน 5 ชิ้น ให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่อาศัยอยู่ทำงานในนนทบุรี รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เพิ่มเติม ดังนี้

 

  • มาตรการผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่อาศัยอยู่ทำงานในนนทบุรี ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่าน QR Code

 

(1) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Test and Go เพื่อเข้ารับการคุมไว้สังเกตอาการ

 

(2) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Sanelbox หรือ Quarantine

 

(3) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Sandbox หรือ Quarantine หรือ Test and Go ระหว่างวันที่ 6-22 ธ.ค.64 เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ทุกหน่วยงานรายงานการเดินทางของบุคคลในสังกัดที่เดินทางจากต่างประเทศต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่าน QR Code
มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 

  • ห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกกรณี ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จัดแสดงดนตรีได้ไม่เกิน 5 ชิ้น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ตรวจหาเชื้อทันที และคุมไว้สังเกตอาการในสถานที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

 

  • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A-ATK

 

  • ขอความร่วมมือ ร้านจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงหลักฐานว่า ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเข้าใช้บริการ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ ให้บริการแบบชื่อกลับ

 

  • ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อปท. งดจัดกิจกรรมปีใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนที่เดินทางออกนอกนนทบุรี เมื่อเดินกลับนนทบุรี ให้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK และแสดงผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด

 

ผู้ว่าฯนนทบุรีออกคำสั่งควบคุมโรคเพิ่มเติม สกัด"โอมิครอน"มีผลแล้ว

 

จ.นนทบุรี ไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดที่มีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จ.นนทบุรี จะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม2564 เป็นต้นไป