วัคซีน “โมเดอร์นา” 1.38 ล้านโดส ถึงไทย 27 พ.ย. นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น. 547

องค์การเภสัชกรรม แจงความคืบหน้านำเข้าวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ลอตใหม่ถึงไทยอีก 1,382,500 โดส 27 พฤศจิกายนนี้

หลังจากที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 5.6 แสนโดสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมีแผนนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาต่อเนื่อง โดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น

วัคซีนโมเดอร์นา

ล่าสุด องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร  รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700โดส

 

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

วัคซีนโมเดอร์นา

อย่างไรก็ดี การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1,382,500 โดสในครั้งนี้ เมื่อรวมกับในลอตแรกจำนวน 5.6 แสนโดส เป็นจำนวน 1,942,700 โดส ถือว่าเป็นการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครบเร็วกว่ากำหนดที่วางไว้ คือสิ้นไตรมาส 4/2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง