“โมเดอร์นา” ลอตบริจาคจากสหรัฐ 1 ล้านโดส พร้อมกระจาย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 พ.ย. 2564 เวลา 11:32 น. 3.7k

ซิลลิค ฟาร์มา เตรียมพร้อมโลจิสติกส์ เร่งกระจาย วัคซีน “โมเดอร์นา” ลอตบริจาคโดยรัฐบาลสหรัฐ 1 ล้านโด๊ส ให้แก่คนไทย

หลังจากที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศบริจาควัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา” (Covid-19 Vaccine Moderna) จำนวน 1 ล้านโดสให้กับคนไทย ล่าสุดวัคซีนโมเดอร์นาดังกล่าว ส่งตรงมาถึงเมืองไทยแล้ว

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ที่บริจาคโดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโดส ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศนั้น เป็นวัคซีนที่มอบให้รัฐบาลไทยใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีแผนการกระจายไปยังจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องไม่นำวัคซีนที่บริจาคนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น

โมเดอร์นา บริจาคจากสหรัฐถึงไทย

นอกจากนี้ การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ จะมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง เพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนและมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในประชาชนทั้งไทยและต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ และเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เข้ามาดำเนินการให้ เพื่อช่วยเหลือภารกิจของชาติสำหรับวัคซีนที่ได้รับบริจาคนี้

 

ด้านนางสาวพักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เราพร้อมนำเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในการจัดเก็บและกระจายวัคซีนเพื่อคงรักษาคุณภาพของวัคซีนโควิด-19

โมเดอร์นา บริจาคจากสหรัฐ

“โมเดอร์น่าที่ได้รับริจาคนี้จนถึงการส่งมอบปลายทางโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งการสนับสนุนภาครัฐในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ และเราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงขานรับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ”

 

ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะ ที่ได้มาตรฐานสากล

โมเดอร์นา บริจาคจากสหรัฐ

ขณะที่ซิลลิค ฟาร์มา เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีพันธกิจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพในวงกว้าง เรานำเสนอบริการระดับโลกในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า บริการด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมโซลูชันด้านสุขภาพ (Zuellig Health Solutions Innovation Centre) เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ และรับมือกับความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญในเอเชีย โดยทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โซลูชันด้านข้อมูล ดิจิทัล และการบริหารจัดการโรค ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง และช่วยเหลือภาครัฐในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง