svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กต.ไขข้อข้องใจลงทะเบียน Thailand Pass ทำไมไม่ได้ QR Code เข้าไทย

07 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงการต่างประเทศ แจงปัญหาเทคนิคระบบ Thailand Pass ไขข้อข้องใจ 4 สาเหตุลงทะเบียนแล้ว ทำไมไม่ได้รับ QR Code เข้าไทย เร่งประสาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมควบคุมโรค แก้ไขข้อขัดข้องเทคนิคต่าง ๆ ด้านนายกสั่งปรับปรุงด่วน

กระทรวงการต่างประเทศแจงปัญหาขัดข้องเทคนิค Thailand Pass ผู้ลงทะเบียนไม่ได้รับ QR Code เร่งประสาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมควบคุมโรค พร้อมเพิ่ม 30 คู่สายคอลล์เซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัย

 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงปัญหาที่ผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code ว่าอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

  1. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารที่โหลดจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้
  2. การกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด รวมทั้งเอกสารการเข้าพักที่โรงแรมซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR
  3. มีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติ บางกรณีลงข้อมูลซ้ำแต่ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ระบุว่าจะเข้าด้วยวิธี EQ (ยกเว้นการกักตัว) แต่ลงทะเบียนวันที่2เลือกแบบแซนด์บอกซ์เป็นต้น
  4. ผู้ลงทะเบียนกรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจำอีเมล์เต็ม ทำให้ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือส่ง QR Code ทั้งนี้ ตรวจพบว่าอีเมล์ hotmail ไม่รับอีเมล์ตอบกลับ ซึ่งกำลังประสานงานกับบริษัท Microsoft เพื่อแก้ปัญหา ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้อีเมล์อื่นในการลงทะเบียน

Thailand Pass

โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมควบคุมโรค เพื่อนำข้อขัดข้องเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น อาทิ

 

  • พัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ด้วย

 

  • ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล เพิ่มฟังก์ชั่นให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

 

  • รวมทั้งเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้น จากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร

 

  • แนะนำให้ผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองวัคซีนล่วงหน้า แม้ว่า ประกาศจะกำหนดว่าใช้เวลาพิจารณาเอกสาร 7 วัน ซึ่งโดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ใน 3 วัน สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในเมืองที่อาศัยอยู่

 

  • สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหมายเลข 02 572 8442 ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มคู่สายเป็น 30 สาย

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบปัญหาผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code หรือได้รับล่าช้า โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น เพื่อรองรับคนไทยที่ต้องการกลับบ้านและ ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยเพื่อท่องเที่ยวหรือทำงาน

 

ทั้งนี้ตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสะสม รวม 90,165 คน ปัจจุบัน (6 พ.ย. ) มีผู้ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 33,788 คน ซึ่งผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ COE มาก่อนวันที่ 1 พ.ย. ยังสามารถใช้ COE เดินทางเข้าไทยได้ ระบบ Thailand Pass QR Code เป็นนำเทคโนโลดิจิทัลตามมาตรฐานสากล มาใช้สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ ลดการติดต่อระหว่างบุคคล ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อยกระดับการบริการเพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการดูแลคนไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย ไม่ว่าจะเพี่อทำงาน ท่องเที่ยว หรือกลับบ้าน ต้องได้รับความสะดวกและปลอดภัยด้วย