แจงยิบทุกปมปัญหา SHA-SHA Plus เปิดขั้นตอนลงทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก

06 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงท่องเที่ยวฯแจงยิบทุกปมปัญหามาตรฐานSHA/SHA Plus ทั้งเปิดขั้นตอนการสมัคร-ลงทะเบียนย้ำที่ดำเนินการได้ในแบบไม่ยุ่งยาก เผยทั่วไทยมีผู้ประกอบการได้มาตรฐาน SHA แล้ว 2 หมื่นแห่ง ส่วน SHA Plus 5 พันแห่ง

วันนี้ (6พ.ย.2564)กระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬาออกแถลงการณ์ข่าวแจงยิบทุกปมปัญหา SHA/SHA Plus ยันไม่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน แต่เป็นมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ที่เดินคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในแบบ New Normal ทั้งเปิดขั้นตอนการสมัคร-ลงทะเบียนย้ำที่ดำเนินการได้ในแบบไม่ยุ่งยาก เผยทั่วไทยมีผู้ประกอบการได้มาตรฐาน SHA แล้ว 2 หมื่นแห่ง ส่วน SHA Plus 5 พันแห่ง

 

 

จากกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าไม่มีความพร้อมที่จะเปิดประเทศ ทำไปเพื่อเอาใจนายทุน กลุ่มทุนขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในด้านต่างๆ ทั้งการสมัคร SHA Plus ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยาก และเมื่อลงทะเบียนแล้ว มีปัญหาระบบล่มมีกฎระเบียบควบคุมการเปิดประเทศหลายข้อ ยุ่งยาก จนทำให้การเปิดประเทศเพื่อต้องการให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ กลายเป็นติดขัดหลายด้าน

ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เผยแพร่คำชี้แจงถึงทุกปมประเด็นปัญหาของ SHA/SHA Plus ที่เกิดขึ้น

 

การสมัคร SHA / SHA Plus ที่ซับซ้อนยุ่งยาก

 

มาตรฐาน SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคกรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) เป็นการช่วยควบคุม/ลด การระบาดของเชื้อโควิด-19

 

สถานประกอบการที่ได้มาตรฐานSHA

 

ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้  ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่อยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการ ผู้เข้ารับบริการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

 

 

ทั้งนี้มาตรฐานSHAเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับการบริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมทุกกิจการภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ (10 กิจการ/กิจกรรม) ได้แก่

 

 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร / Street Food  
 2. โรงแรม/ที่พัก และโฮมสเตย์  
 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว / ชุมชน  
 4. ยานพาหนะ  
 5. บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 6. สุขภาพและความงาม
 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  
 9. การจัดกิจกรม / การประชุม / โรงละคร / โรงมหรสพ
 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

 

10 กิจการ/กิจกรรมที่ควรต้องมีมาตรฐานSHA/SHA Plus

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับมาตรฐาน SHA

 

ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน โดยใช้ www.ThailandSHA.com เป็นหลัก (ภาพที่ใช้ประกอบการสมัคร สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้)  ดำเนินการดังนี้

 

ขั้นตอนที่1 ลงทะเบียนด้วย e-mail และจะมี e-mail ตอบกลับในเรื่องการรับ Password จากนั้นต่อด้วยการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ พร้อมแนบเอกสารใบประกอบธุรกิจตามประเภทกิจการและใส่รูปภาพตามที่กำหนดอย่างน้อย 5 รูป

 

ขั้นตอนที่2 แนบภาพประกอบตามเกณฑ์คำถามแต่ละข้อ ซึ่งข้อคำถามจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสถานประกอบการ ควรทำให้ครบทุกข้อไม่ว่าจะตอบว่ามีหรือไม่มี หากตอบว่าไม่มีตามข้อนั้น ไม่จำเป็นต้องแนบรูปภาพประกอบสามารถทำข้อต่อไปได้เลยจนจบและกด Submit แต่หากตอบว่ามีจำเป็นจะต้องแนบรูปภาพด้วยทุกข้อหรือหากต้องการที่จะแนบรูปภาพแต่ยังไม่มีในตอนนี้ สามารถสำรองข้อมูลไว้ในระบบได้ก่อน หากเมื่อได้รูปภาพครบตามที่ต้องการสามารถแนบเพิ่มเติมได้ กด Submit

 

ทั้งนี้หากภาพประกอบไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คำถามจะแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมไปในระบบ ท่านจะได้รับ e-mail ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางระบบ  หรือสามารถเข้ามา login เช็คใน website : www.thailandsha.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line Official : @thailandsha หรือ [email protected]

 

ขั้นตอนการอนุมัติ SHA

 

1. อนุมัติโดยกรรมการจากหน่วยงานพันธมิตร  กรมอนามัย กรมการท่องเที่ยว อพท. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ททท.สำนักงานใหญ่เป็นเลขา

 

2. ตรวจสอบ (Post Audit)  มี 2 แบบ คือ

 

 • การรับฟังความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Voice of Customer ( VOC ) โดยผู้ใช้บริการตอบแบบประเมิน (review) สถานประกอบการที่ได้รับตรา SHA ผ่านเว็บไซต์ หรือ QR code  ส่งกลับมายัง ททท. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานตรา SHA เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น

 

 • การตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.) กรมการท่องเที่ยว ทกจ. และ อพท. 

 

หากมีการพบว่ามีสถานประกอบการมีความหละหลวมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะมีการตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุง

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับมาตรฐาน SHA Plus

 

ขั้นตอนที่1จะต้องเป็นผู้ยื่นสมัครที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และมีหมายเลขรหัส SHA ประจำสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนที่2 ไฟล์แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) กรณีไม่มีประกันสังคม สามารถแนบหนังสือรับรองจำนวนพนักงาน และผู้มีอานาจลงนาม

 

ขั้นตอนที่3 ไฟล์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

 

ขั้นตอนที่4 ไฟล์เอกสารโรงพยาบาลคู่สัญญาประจำสถานประกอบการ (กรณีเป็นผู้สมัครประภทโรงแรมและที่พัก)

 

ขั้นตอนที่5 ไฟล์แสดงรายชื่อพนักงานประจำสถานประกอบการจำนวนทั้งหมด ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ประเทศ (กรณีเป็นพนักงานชาวต่างชาติ) / เลขบัตรประจาตัวประชาชน / พาสปอร์ต (กรณีเป็นพนักงานชาวต่างชาติ) / ชื่อ-นามสกุล / สถานะการฉีดวัคซีน / เอกสารการฉีดวัคซีนของพนักงานแต่ละคน (แคปหน้าจอจาก Vaccine Covid-19 Certificate บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม)

ทั้งนี้ ดำเนินการผ่าน www.ThailandSHA.com เช่นกัน

มาตรฐานSHA Plus

 

จากข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  พบว่าสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA  ทั่วประเทศ 20,608 แห่ง โดยกลุ่มประเภทกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหาร 6,476 แห่ง รองลงมาเป็นกลุ่มโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ 5,374 แห่ง กลุ่มยานพาหนะ 4,295 แห่ง กลุ่มบริษัทนำเที่ยว 1,543 แห่ง กลุ่มนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 759 แห่ง กลุ่มสุขภาพและความงาม 739 แห่ง กลุ่มร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 736 แห่ง กลุ่มห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 323 แห่ง กลุ่มการจัดกิจกรรม ประชุม โรงละคร และโรงมหรสพ 204 แห่ง และกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 159 แห่ง

 

สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus ทั่วประเทศ 5,068 แห่ง กลุ่มประเภทกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนรับมาตรฐานนี้มากที่สุดคือ กลุ่มโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ 2,127 แห่ง รองลงมาคือกลุ่มยานพาหนะ 1,761 แห่ง กลุ่มบริษัทนำเที่ยว 433 แห่ง กลุ่มภัตตาคารและร้านอาหาร 336 แห่ง กลุ่มสุขภาพและความงาม 141 แห่ง และอื่นๆ

 

ปัญหาระบบล่ม

 

ททท. ได้มีการปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ในการรับสมัครผู้ประกอบการ โดยปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเพิ่มแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ทำให้ระบบมีการประมวลผลที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

 

อีกทั้ง ททท. ได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA  (SHA Clinic) สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยตรง ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA

โดยผู้ที่เดินทางมายื่นสมัครจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ได้อีกทางหนึ่ง

 

ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA