svasdssvasds

โควิดเชียงใหม่ยอดพุ่ง สั่งปิดตลาด -สถานที่เสี่ยงเพิ่ม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ต.ค. 2564 เวลา 13:13 น. 1.5k

โควิดเชียงใหม่ยอดยังพุ่ง วันนี้ 403 คน สั่งปิดสถานที่เสี่ยงและตลาดสันป่าข่อยตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. - 1พ.ย. พร้อมออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ยกเว้นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 อำเภอ จัดได้ไม่เกิน 500 คน

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 403 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 12 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 15,565 ราย และรักษาหายแล้ว 11,355 ราย 

 

โควิด-19 เชียงใหม่ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 403 ราย

ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในตลาดสันป่าข่อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดตลาดสันป่าข่อยเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังเปิดดำเนินการแล้ว

 

 

ในวันเดียวกันนี้ ยังพบการระบาดที่จะแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ คือ หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อทีเดียว 14 ราย พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านที่ไปค้าขายที่ห้างโลตัสคำเที่ยง แล้วกลับบ้านช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน  โดยในวันนี้ทีมควบคุมโรคอำเภอดอยเต่าได้ลงตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำแล้ว ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดอยเต่าได้ประกาศให้หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกแล้ว
 

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ออกคำสั่งปิดหอพักธรรมนูญ และหอพักลุงรัตน์ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม -  8 พฤศจิกายน 2564 หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

 

ปิดหอพักธรรมนูญ และหอพักลุงรัตน์ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด

 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 20-28 ต.ค. 2564ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์ตรวจเฉพาะกิจที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

 

สำหรับสถานที่เสี่ยงมีดังนี้

  • กรุงศรีออโต้ (สาขาเชียงใหม่) ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน
  • บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด (จัดเก็บขยะ) ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน
  • ก๋วยเตี๋ยวเก๊ามะขาม ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
  • สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

 

ประกาศสถานที่เสี่ยงโควิดเชียงใหม่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังมีต่อเนื่อง และเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ส่วนพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของ ศปก.อำเภอ สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ไม่เกิน 500 คน

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

 

โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

 

ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ) ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน

 

ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน 

 

สำหรับเขตพื้นที่ตำบลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต 

 

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม

 

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง