svasdssvasds

โควิดเชียงใหม่วันนี้ 414 ราย เลื่อนเปิดเรียนแบบ On site

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 ต.ค. 2564 เวลา 7:44 น.

โควิดเชียงใหม่ยอดพุ่งต่อเนื่อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 414 ราย ด้านผู้ว่าฯลงนามให้โรงเรียน-สถาบันศึกษาในพื้นที่ที่มีการระบาดชะลอการเปิดเรียนแบบ On site

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 ต.ค. 64  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 414 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 400 ราย อีก 14 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 15,979 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 55 ราย 

 

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเชียงใหม่วันนี้

จากแนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ในห้วงระยะวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 
 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

โดยเนื้อหาในประกาศระบุว่า ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

 

“โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”

 

 

เชียงใหม่ออกคำสั่งชะลอการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ในห้วงระยะวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564
 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีประชากรที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1,061,881 คน คิดเป็น 61.40 %  จากประชากรชาวเชียงใหม่ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 204,273 คน คิดเป็น 62.34%   กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 106,324 คน คิดเป็น 87.77 %  กลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 695,582 คน คิดเป็น  85.62 % และกลุ่มนักเรียน อายุ 12-18 ปี ฉีดแล้ว 55,702 คน
 

ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด