จองด่วน คิวฉีดวัคซีน“โมเดอร์นา”รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เริ่ม 1 พย. นี้

28 ต.ค. 2564 | 07:46 น.

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดระบบจองคิวฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” วันแรก 1 พ.ย. นี้ ก่อนเริ่มฉีด 9 พ.ย. 64-30 เม.ย. 65 หลังได้รับจัดสรรวัคซีนรอบแรก 17,350 โดส

หลังจากที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ออกแถลงการณ์ ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19โมเดอร์นา”  ในรอบแรกจำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าวจะถูกจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อทำการฉีดให้กับผู้ที่จองวัคซีนไว้ทันที ทำให้โรงพยาบาลเอกชนเริ่มจัดสรรคิวในการฉีดให้กับลูกค้า

 

ล่าสุด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 17,350 โดสในรอบแรก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  จึงเปิดให้ผู้ที่จองวัคซีนเข้ามาลงทะเบียนเลือกวันฉีดวัคซีน โดยประกาศผ่านเฟซบุ๊ค ระบุว่า

จองด่วน คิวฉีดวัคซีน“โมเดอร์นา”รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เริ่ม 1 พย. นี้

ขอแจ้งลำดับคิวลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป

 

โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา เข้ารับบริการ ดังนี้

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,201-4,000

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,001-4,800

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,801-5,600

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

 

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ หลังจากวันที่เลยลำดับคิวของท่านแล้ว

จองด่วน คิวฉีดวัคซีน“โมเดอร์นา”รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เริ่ม 1 พย. นี้

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

โดยในวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งวิธีการและขั้นตอนการจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในระบบ ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด