โมเดอร์นามาแล้ว !! l THAN TALK l 29/10/64

29 ต.ค. 2564 | 06:10 น.

โมเดอร์นามาแล้ว จะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ

โมเดอร์นามาแล้ว l THAN TALK l 29/10/64

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22