ส่องแผน 5 ด้าน เปิดประเทศ 1 พ.ย. สธ.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์-ยาเรมเดซิเวียร์

26 ต.ค. 2564 เวลา 5:31 น. 451

ส่องแผน 5 ด้าน เปิดประเทศ 1 พ.ย. สธ.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆ คงคลังประมาณ 3-6 เดือน

เกาะติด "เปิดประเทศ" 1 พ.ย.นี้ ล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงแรกของการเปิดประเทศอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่มากนัก ประกอบกับหลายประเทศพบปัญหาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังการเปิดประเทศ จากคนในประเทศหรือผู้เดินทาง 

ดังนั้น ต้องควบคุมกำกับมาตรการอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค และคงบรรยากาศของการท่องเที่ยวช่วงปลายปีที่มีวันหยุดและใกล้เทศกาลปีใหม่ ให้การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และระบบสาธารณสุขรองรับได้

เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ 5 ด้าน

1.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเดินทาง การตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และการเดินทางจากท่าอากาศยานจนถึงโรงแรมในลักษณะปิด (Sealed Route) และการตรวจหาการติดเชื้อในประเทศ

สนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เพื่อฉีดให้ประชาชนให้ครอบคลุมเพียงพอเป็นการควบคุมการระบาดและสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน

2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด ในผู้เดินทางเข้าในประเทศรวดเร็วแม่นยำ และการตรวจหาโควิดกลายพันธุ์ 

3.มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ 

4.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลประเมินตนเอง พร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล

5.เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง ขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆ ภาพรวมคงคลังประมาณ 3-6 เดือน และสามารถจัดหายา เวชภัณฑ์เพิ่มเติมต่อเนื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง