เปิดประเทศ 1 พ.ย. 17 จังหวัดนำร่อง เงื่อนไขอย่างไร เช็กที่นี่

25 ต.ค. 2564 | 01:51 น.

หมอเฉลิมชัยเผยเงื่อนไขการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน รับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศใน 17 จังหวัดนำร่อง แนะร่วมให้ข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกันเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะการมีวินัยในการป้องกันโรค

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า
1 พย.2564 ทดลอง Thailand Sandbox เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศ และให้ 17 จังหวัดนำร่อง ไม่มีเคอร์ฟิว แต่ยังคงปิดผับ บาร์ สถานบันเทิงต่อไป
โควิดระลอกที่สามของประเทศไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟ่าหรืออังกฤษเดิม ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
อีกสองเดือนถัดมา มิถุนายน 2564 มีไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาหรืออินเดียเดิม แพร่ระบาดต่อเนื่อง จนทำให้เกิดสถานการณ์ติดเชื้อสูงสุด (Peak) กลางเดือนสิงหาคม 2564 โดยยอดผู้ติดเชื้อรายวัน 23,418 ราย ในวันที่ 13 สิงหาคม และยอดผู้เสียชีวิตสูงสุด 312 ราย ในวันที่ 18 สิงหาคม 
ภายใต้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ และการฉีดวัคซีนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้น อยู่ในช่วงขาลงแล้ว ตลอดเดือนกันยายนและตุลาคม จึงมีมาตรการที่ผ่อนคลายเกิดขึ้น หลายมาตรการด้วยกัน ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ต้องการประคับประคอง และฟื้นฟูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในขณะนี้ มาตรการที่สำคัญและทุกคนกำลังติดตามกันก็คือ
การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ที่อาจเรียกว่า ไทยแลนด์แซนด์บ็อกซ์ ( Thailand Sandbox : 17 Provinces) ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องการทำมาหากิน เงินออม หนี้สินตลอดจนการใช้ชีวิต การเดินทางไปมาหาสู่กัน จะได้รับการผ่อนคลาย สมควรที่จะมาติดตามรายละเอียดของการเปิดประเทศ ดังนี้

1.เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
2.พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนคลายคือ กรุงเทพฯและ 16 จังหวัด โดยบางจังหวัดจะเป็นเพียงบางพื้นที่หรือบางอำเภอ
3.ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว สามารถออกนอกเคหสถานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4.สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ที่รวมกลุ่มคนได้ แต่ต้องไม่เกิน 500 คน
5.มีการกระจายอำนาจ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด สามารถพิจารณาเบื้องต้น ในการออกมาตรการผ่อนคลายหรือเข้มข้นขึ้นเป็นบางเขตบางพื้นที่ (โดยต้องนำเสนอต่อส่วนกลาง)

เปิดประเทศ 1 พ.ย. 17 จังหวัด
6.มาตรการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานั้น กำหนดเฉพาะกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำจำนวน 46 ประเทศ โดยจะต้องมีมาตรการที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย
6.1 ต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็ม 
6.2 ต้องมีการตรวจ PCR ว่าเป็นลบก่อนออกเดินทาง และตรวจ PCR เป็นลบที่ประเทศไทย 
6.3 ต้องทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เพียงพอ 
6.4 ต้องแสดงหลักฐานว่ามีการชำระค่าที่พักในประเทศไทย
ทั้งนี้หลักการที่ใช้ในการประกาศเปิดประเทศในเฟสหนึ่ง หรือ 17 จังหวัดนำร่องครั้งนี้ก็คือ
1.สถานการณ์การติดเชื้อคงที่ต่อเนื่อง
2.เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
3.ควบคู่ไปกับความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข

ก็คงต้องติดตามกันต่อไป ร่วมให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และร่วมมือกันเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะการมีวินัยในการป้องกันโรค เพื่อให้การเปิดประเทศครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การบริการ และการใช้ชีวิตในสังคม
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะคุมสถานการณ์ทางด้านมิติสาธารณสุขคือโควิด-19 เอาไว้ให้ได้
สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,675 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,830,294 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 44 ราย หายป่วย 9,589 ราย กำลังรักษา 100,042 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,712,890 ราย