เช็คเลย!รวม 3 จุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

24 ต.ค. 2564 เวลา 22:45 น. 15.4k

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีทั่วไทย จำนวน 3 จุด พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวแล้ว เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ ช่องทางการจองด่วน


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี จำนวน 3 จุดจาก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไข และลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยแต่ละจุดจะมีเงื่อนไข คุณสมบัติ อย่างไรบ้างนั้น ตรวจสอบได้เลยที่นี่ 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จ. ปทุมธานี

 • อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ด้วยตนเอง โดยสามารถลงทะเบียนในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือประกอบกิจการหรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • อบจ.ปทุมธานีขอสงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เท่านั้น 

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน

 • บัตรประชาชน/พาสปอร์ต/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • เบอร์โทรศัพท์


อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ด้วยตนเอง

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 

 

 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม Lot 7" (วัคซีนเข็มแรก) โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน  2564 เวลา 18.00 น. และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลอง 4

 
สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้

 • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid มาก่อน 

ช่องทางการลงทะเบียน 

วัน-เวลา เข้ารับวัคซีนและประกาศรายชื่อ 

 • ประกาศรายชื่อในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และ ฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอย้ำว่า ไม่รับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน แบบ Walk inและไม่รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากระบบอื่น หรือจากการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาทมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน จำนวน 10,000 คน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (จะปิดลงทะเบียนทันทีถ้าครบ 10,000 คน ) โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชัยนาทชัยชนะ 

 

ทั้งนี้จังหวัดชัยนาท ได้จัดสรรวัคซีน โดยแบ่งสัดส่วนแยกเป็นรายอำเภอ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีสัดส่วนดังนี้

 

 • อำเภอเมือง           จำนวน    842   คน
 • อำเภอมโนรมย์      จำนวน   1,390  คน
 • อำเภอวัดสิงห์       จำนวน    1,136  คน
 • อำเภอสรรพยา      จำนวน    1,448  คน
 • อำเภอสรรคบุรี      จำนวน     2,270  คน
 • อำเภอหันคา         จำนวน     2,165  คน
 • อำเภอหนองมะโมง จำนวน       351  คน
 • อำเภอเนินขาม        จำนวน      398  คน  

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เปิดให้ทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง