เปิดรายชื่อจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั่วไทยฟรี เช็คเลยที่นี่

20 ต.ค. 2564 | 17:25 น.

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับนักเรียนอายุ 12- 17 ปีและ ประชาชนทั่วไป ทั้งแบบลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า และแบบวอล์ค อิน ตรวจสอบรายข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี และกลุ่มเสี่ยง รวมถึงประชาชนทั่วไปในบางจังหวัด วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้อัพเดทข้อมูลจุดต่างๆที่ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ จะมีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี รูปแบบวอล์ค อิน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 • จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีอายุอยู่ในช่วง 12-17 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 25 -28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น. โดยมีจุดฉีด 3 จุดด้วยกัน ได้แก่ แลนด์มาร์ค อ.เมือง ,วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ,รพ.บ้าวแพ้ว อ.บ้านแพ้ว 

ส่วนเงื่อนไขของเด็กนักเรียนที่สามารถเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ มีดังนี้ 

 • นักเรียนที่นัดในโรงเรียน​แล้วไม่มา
 • นักเรียนบ้านอยู่สมุทรสาครแต่เรียนจังหวัดอื่น
 • นักเรียนเปลี่ยนใจอยากฉีด
 • เด็กที่ไม่ได้อยู่ใน​โรงเรียน 

 

โดยจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถวอล์ค อิน มารับบริการตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศได้เลย ไม่ต้องจองล่วงหน้า แต่วัคซีนมีจำนวนจำกัดตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร


จังหวัดสมุทรสาคร เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

1.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโฉลง เปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลปุโรง สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี (เข็ม 1) ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2564 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโฉลง โดยรับจำนวน 50 คนต่อวัน

 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโฉลง เปิดให้วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 

2.โรงพยาบาลรามัน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนในอำเภอรามันเท่านั้น โดยจะต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป ,ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อน ,หากเคยติดเชื้อโควิดมาเกิน 1 เดือน และไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน จะได้รับเข็มกระตุ้น 1 เข็ม (นำใบรับรองแพทย์มาแสดง) โดยสามารถวอล์ค อินเข้ารับวัคซีนได้ในวันที่21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. (รับจำนวน 200 คิว หากครบแล้วจะปิดรับคิวทันที) 

โรงพยาบาลรามัน เปิดให้วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เปิดให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อยู่ในอำเภอยะหา (ทุกตำบล)เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ไฟเซอร์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ต.ปะแต  (เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ฉีดวัคซีนเข็มแรก ไฟเซอร์

 

 

4.โรงพยาบาลยะลา เปิดให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ,พักอาศัย หรือทำงานในอำเภอเมืองยะลา และยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี (เข็ม 1) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 

 

โรงพยาบาลยะลา สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

5.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยในวันที่ 21 ตุลาคม สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ ศาลาประชาคม ม.3 ต.ถ้ำทะลุ ,วันที่ 22 ตุลาคม ที่ มัสยิสสนามบิน ม.1 ต.เขื่อนบางลาน และวันที่ 22 ตุลาคม ที่ รร.ตาดีกาบ้านแอร้อง ต.ตาเนาะปูเต๊ะ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer
 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี รูปแบบการลงทะเบียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเชิญชวนให้่นักเรียน-นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่เรียนอยู่ต่างจังหวัด มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ได้ตาม QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้นักเรียนลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดให้เยาวชน อายุ 12-17 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือ อยู่ในระบบการศึกษา แต่อยู่โรงเรียนนอกจังหวัดพิจิตร สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 22 ตุลาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code หรือ คลิกที่นี่ 

พิจิตร เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี โดยเทศบาลเมืองราชบุรี  เปิดให้นักเรียน อายุ 12 – 18 ปีลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer โดยมีเงื่อนไขและช่องทางการลงทะเบียน ดังนี้

 • อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี แต่เรียนที่โรงเรียนนอกจังหวัด
 • กรณีเด็กอายุ 12 - 18 ปี  ที่ไม่ได้เรียน หรือ drop สามารถลงทะเบียนในระบบนี้ได้ โดยในช่องกรอกชื่อโรงเรียนให้ระบุว่า “ไม่ได้เรียน” 
 • สามารถกรอบข้อมูลลงทะเบียนโดยสแกน QR Code  หรือ คลิกที่นี่ 
 • วัน-เวลาเข้ารับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เนื่องจากต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข

 

สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และเด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันรับวัคซีนกับสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 • กรณีไม่ได้ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี แต่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 
 • กรณีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 - 17 ปี
 • สามารถคลิกลงทะเบียนผ่านการสแกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่ 

สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer