ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองโมเดอร์นา Booster Dose

16 ต.ค. 2564 เวลา 12:20 น. 9.5k

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา Booster Dose ราคาเข็มละ 550 บาท ตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำ -พร้อมวัน - เวลาเปิดจองได้ที่นี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศว่า ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไปจะเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) ทั้งในส่วนของวัคซีนซิโนฟาร์ม (เข็ม 3) และ โมเดอร์นา (เข็ม 3 - 4) สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป (ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป)

 

สำหรับขั้นตอนการจองมีดังนี้ 

 • ยื่นจองผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR Code
 • เลือกเมนู "ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาล 
   

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองโมเดอร์นา Booster Dose


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขข้อมูล ราคา คำแนะนำในการฉีด ช่องทางการชำระเงิน วัน-เวลาในการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งข้อกำหนดโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ราคาวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Booster Dose/ต่อเข็ม

 • ราคาเข็มละ 550 บาท (Moderna 50 ไมโครกรัม)พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)

 

คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Booster Dose (Moderna 50 ไมโครกรัม)  

 • แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 (ฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น)

 

การลงทะเบียน-การชำระเงิน

 • เริ่มลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  จนถึง 31 ธันวาคม 2564 
 • โอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%

 

กำหนดการฉีดวัคซีน 

 • กำหนดเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

 

วัคซีนจะมาเมื่อไร

 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุว่า จัดสรรวัคซีนในเดือนมีนาคม ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เผยข้อกำหนดในการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับองค์กรนิติบุคคล


1.การสั่งจองและขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกนี้ เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป

 

2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อนกับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ

 

3.องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร

 

4.องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา

 

5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

6. สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใดๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

7.อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง