มาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้อง ครบจบที่นี่

12 ต.ค. 2564 เวลา 7:20 น. 38.0k

มาตรา 40 ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้องทำการทบทวนสิทธิ สรุปครบจบที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตนมาตรา 40  ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  สถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" รีบทำการยื่นยื่นแบบคำขอ"ทบทวนสิทธิ" มีเวลาถึง 31 ตุลาคม 2564 

ส่วนผู้ที่สถานะ“ได้รับสิทธิ” แต่ตกหล่นการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมาให้รีบตรวจสอบข้อมูลตนเอง ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น กลุ่มนี้ไม่ต้องยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ

มาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้อง ครบจบที่นี่

“ได้รับสิทธิ”ไม่ได้รับเงินเยียวยา เช็ควิธีแก้ไข

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พบว่า ได้รับสิทธิ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบติดต่อธนาคารด่วน

สาเหตุที่ตกหล่น ไม่รับได้รับเยียวยารอบแรก ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น

  • ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
  • ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง
  • บัญชีปิด บัญชีไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

  • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
  • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
  • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน
     

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ตนได้กำชับไปยังสำนักงานประกันสังคมให้เร่งประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ประกันตน ที่ตกหล่นในการโอนเงิน หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน

คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทบทวนสิทธิโครงการเยียวยามาตรา 40

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ต.ค.64

ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯจากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

มาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้อง ครบจบที่นี่

 

ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40

หากตรวจสอบสิทธิแล้วยัง "ไม่ได้รับสิทธิ" มีขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ดังนี้

สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

มาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้อง ครบจบที่นี่

มาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครต้องรีบทวนสิทธิ-ใครไม่ต้อง ครบจบที่นี่

กรอกแบบคำขอทบทวนสิทธิ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม , เพจข่าวประกันสังคม , ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง