เช็คสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 ว่างงานจากน้ำท่วม รับเงินทดแทน 50% เช็คเลย

10 ต.ค. 2564 | 20:00 น.

เช็คสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากน้ำท่วม ยื่นรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย(น้ำท่วม) 50% ของค่าจ้างได้ เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนการยื่นขอเงินทดแทน สรุปวิธีที่นี่

เกาะติดข่าวน้ำท่วม เยียวยาประกันสังคม จากกรณีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุและฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนประกันสังคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะลูกจ้าง ม.33 ที่ว่างงานจากน้ำท่วม สามารถยื่นรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย(น้ำท่วม) 50% ของค่าจ้าง

เช็คสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 ว่างงานจากน้ำท่วม รับเงินทดแทน 50% เช็คเลย

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(น้ำท่วม) จนต้องหยุดงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นรับเงินทดแทนจากเงินกองทุนประกันสังคมได้ โดยจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ไปทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย แต่ไม่เกิน 180 วัน 

ส่วนการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เป็นการจ่ายเงินหลังจากวันที่ลูกจ้างมาทำงานได้แล้ว ดังนั้น เมื่อน้ำลดแล้วจึงค่อยยื่นเบิกกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย 

นอกจากนั้น ลูกจ้างไม่ต้องขึ้นทะเบียนคนว่างงานและรายงานตัวกับกรมการจัดหางาน เนื่องจากยังมีสถานะเป็นพนักงาน ไม่ได้ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง 

 

เงื่อนไขขอรับเงินทดแทนว่างงานจากน้ำท่วม

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เงื่อนไขมี 2 อย่าง คือ ทั้งบ้านถูกน้ำท่วม หรือทั้งบริษัทถูกน้ำท่วม แต่ต้องมี 6 ใน 15 ในการจ่ายเงินสมทบมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 6 ใน 15 เดือน ได้กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และต้องยื่นแบบ สปส.2-01/7   คือ ลูกจ้างยื่น และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

"เราจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้า จะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกำหนด และให้นายจ้างรับรองว่า ไม่สามารถมาทำงานได้กี่วัน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ซึ่งกรณีนี้ยังยื่น อี-เซอร์วิสไม่ได้ ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์ โดยน้ำลดแล้วค่อยเดินทางมายื่น เพราะเราไม่จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่แล้ว"

วิธีนับจ่ายสมทบ 6 ใน 15 เดือน 

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวขยายความถึงวิธีนับการจ่ายสมทบ 6 ใน 15 เดือนว่า นับจากวันที่หยุดงาน สมมติว่า เดือนตุลาคม หยุดงานมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ก็นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายนไป 15 เดือน มีการจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ แต่ถ้าทำงานมาโดยตลอด หลังจากนั้น 6 เดือนก็จะสามารถเบิกว่างงานได้ ที่เรากำหนดเช่นนี้ ยกตัวอย่างคนงานก่อสร้าง จะมีการจ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอ เดือนนี้มาทำงานก็มีเงินสมทบ เดือนที่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินสมทบ ก็เลยให้นับย้อนหลังไป 15 เดือน

 

สำหรับขั้นตอนการยื่นขอเงินทดแทนการว่างงานจากสุดวิสัย(น้ำท่วม) ลูกจ้างสามารถโหลดแบบคำขอรับผลประโยชน์ ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และลงรายมือชื่อ 

รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้าง และหนังสือรับรองจากนายจ้างว่า มีเหตุน้ำท่วมจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราว หรือรับรองว่าบ้านลูกจ้างถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ จากวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ โดยไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีลงทะเบียน ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก 

วิธีดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

เช็คสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 ว่างงานจากน้ำท่วม รับเงินทดแทน 50% เช็คเลย

เอกสารประกอบการยื่นแบบ สปส.2-01/7

1.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

2.หนังสือรับรองจากนายจ้าง รับรองว่า นายจ้างน้ำท่วม หรือลูกจ้างน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้

สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้อง ตอนนี้สำนักงานประกันสังคม ลดการใช้เอกสาร บัตรประชาชนสามารถตรวจสอบจาก เลขประจำตัว 13 หลักที่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน