ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

11 ต.ค. 2564 เวลา 21:00 น. 60.5k

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบทำการทบทวนสิทธิ ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข ขั้นตอนที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 และม.33 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบทำการทบทวนสิทธิ ยังมีเวลา ประกันสังคม เปิดให้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

เช็คเงื่อนไขทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา

ผู้ประกันตน ที่สามารถทำการยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโคงการเยียวยาได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังนี้

 • สัญชาติไทย 
 • ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

 

 • ม.33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
 • ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 • ม.40 ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 ยังมีเวลา สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง