บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า เช็ควิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิตลอดระยะเวลา 1 ปี

07 ต.ค. 2564 เวลา 22:05 น. 6.6k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า เช็ควิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิตลอดระยะเวลา 1 ปี หลัง ครม. ไฟเขียวลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเป็น 315 บาท ตรวจสอบที่นี่

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ประชาชนลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จำนวน 315 บาท ให้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครอบครัว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจน

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 315 บาทต่อ 1 ครัวเรือน โดยต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้สิทธิในรอบบิลถัดไป เช่น ลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคม ก็จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้น โดยเงินที่จะคืนมาให้นั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

ขั้นตอนลงทะเบียน

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

- ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

- บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

- ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- หมายเลขบัตรประชาชน 

- เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

-  E-mail ของผู้ลงทะเบียน

- กดปุ่มลงทะเบียน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า เช็ควิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิตลอดระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง