บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปวิธี"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ" 315 บาท/เดือน

06 ต.ค. 2564 เวลา 20:03 น. 11.0k

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 13.53 ล้านราย เปิดวิธีลงทะเบียน "รับสิทธิลดค่าไฟ" กฟน.- กฟภ. สูงสุด 315 บาท/เดือน นาน 12 เดือน

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน  315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 นาน 1 ปี  นอกจากนี้ผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้สิทธิ "ค่าไฟฟรี" แต่หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564"
 

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2.ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

***3.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค.2564  – ก.ย. 2565

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ :*** เงินที่จะคืนให้นั้น กระทรวงการคลังจะมาโอนเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกด จากเอทีเอ็มได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปวิธี"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ" 315 บาท/เดือน

ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
1.เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

2.ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" ผ่านเว็บไซต์
 

1.เข้าเว็บไซด์ กฟน.  http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

2.กรอกรายละเอียด เช่น รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)  , บัญชีแสดงสัญญา , ชื่อ - สกุล , ที่อยู่ , หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ลงทะเบียน

3.กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปวิธี"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ" 315 บาท/เดือน


ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปวิธี"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ" 315 บาท/เดือน

 

1.เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ และอ่านเงื่อนไข พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข

2.กรอกรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า , รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า , บิลประจำเดือน,จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

3.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

4.บันทึกข้อมูลสำเร็จ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปวิธี"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ" 315 บาท/เดือน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 และการไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

สำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน 2564 เป็นต้น (ช้าสุด 18 ธันวาคม 2564) โดยได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธินี้

 

ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง