ลงทะเบียนลดค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท กฟภ.-กฟน. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

07 ต.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 9.0k

เช็คขั้นตอน คุณสมบัติ เงื่อนไข กรณี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" รับเงินคืน315 บาท กฟภ.-กฟน.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เกาะติด มาตรการเยียวยา จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เห็นชอบตามขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวม 13.53 ล้านคน ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

 เงื่อนไข "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

1.ลดภาระค่าไฟฟ้า ให้สิทธิประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

2.ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิคืนเงินค่าไฟวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

4.ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสำหรับการไฟฟ้านครหลวง กฟน.

1.เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

- ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

- บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

- ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- หมายเลขบัตรประชาชน

- เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

-  E-mail ของผู้ลงทะเบียน

- กดปุ่มลงทะเบียน

ลงทะเบียนลดค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท กฟภ.-กฟน. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.

1.ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

- เลขประจำตัวประชาชน

- เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

- รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

- บิลประจำเดือน

- จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ลงทะเบียนลดค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท กฟภ.-กฟน. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนได้

1.สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง