บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าวันไหน เช็คที่นี่

07 ต.ค. 2564 เวลา 0:45 น. 7.1k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าวันไหน หลัง ครม.ไฟเชียว ลดค่าไฟฟ้าเริ่มเดือนแรกตุลาคมนี้

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติขยายส่วนลดใช้ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า จากเดิม 100 บาท ขยายเป็นเดือนละ 315 บาท รวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดยเริ่มเดือนแรก คือ ตุลาคม 2564

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

 

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าวันไหน เช็คที่นี่

ค่าไฟฟ้า

 

  • กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 

  • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

โอนเงินค่าไฟฟ้าทุกวันที่ 18 ของเดือนถัดไป

 

 ล่าสุด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ใช้สิทธิตามมาตรการในวงเงิน 315 บาท และ ชำระค่าไฟฟ้า ทางการไฟฟ้านครหลวง และ ภูมิภาค จะส่งรายละเอียดไปยัง  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในทุกๆ วันที่ 18 ของทุกเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ หรือ สามารถซื้อสินค้าร่วมร้านค้าประชารัฐ.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

แท็กที่เกี่ยวข้อง