สงกรานต์ 2565 กิจกรรมอะไร ทำได้ กิจกรรมไหน ควรงด

24 มี.ค. 2565 | 07:55 น.

สงกรานต์ 2565 กิจกรรมอะไร ที่ทำได้ กิจกรรมไหน ที่ควรงด ศบค.ชุดเล็กห่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยจัดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข ห้ามการละเล่นใกล้ชิด

สงกรานต์ 2565 กิจกรรมอะไร ที่ทำได้ กิจกรรมไหน ที่ควรงด ล่าสุดเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19” โดยระบุที่มาจากกระทรวงวัฒนธรรม

 

สงกรานต์ 2565 กิจกรรมอะไร ทำได้ กิจกรรมไหน ควรงด

 กิจกรรมที่ทำได้

 

  1. ทำบุญตักบาตรที่วัด ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรม สรงน้ำพระและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในชุมชน
  2. กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว รับประทานอาหารร่วมกัน
  3.  เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระและพระสงฆ์ สำหรับการเล่นน้ำกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนใช้วิธีพรมน้ำเล็กน้อย การละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการผ่อนปรน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

กิจกรรมที่ควรงด

 

เล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟมพื้นที่จัดงานและพื้นที่สาธารณะ งดจำหน่าย และงดดื่มแอลกอฮอล์สถานที่สาธารณะ ต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting มาตรการแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
 

  1. บุคคลต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. สรงน้ำพระให้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง และห้ามนำน้ำที่สรงมาใช้ต่อ
  3. หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน
  4. ก่อนเข้างานให้ประเมิน TST (Thai Save Thai) และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 7 วันหลังจบการร่วมงาน
  5. งดการแสดงมหรสพ ที่มีฉากต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกันวันที่ 24 มี.ค.65 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงข่าว ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 24 มีนาคม 2565 ช่วงหนึ่งว่า ศบค.ชุดเล็ก มีความเป็นห่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่กำลังจะมาถึง หลายครอบครัววางแผนที่จะนำเด็กๆเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับไปพบญาติผู้ใหญ่ มีการพบปะสังสรรค์ โ

 

โดยที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก มีการหารือหลักการอยู่ร่วมกับโควิด โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เน้นย้ำ ขอความร่วมมือว่า สงกรานต์ปีนี้ จัดได้ไหม จัดได้ ถ้าเราอยากเดินทางข้ามพื้นที่ไปพบปะสังสรรค์ ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ไปร่วมงานประเพณี ทำได้  เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจและดำรงวัฒนธรรมประเพณีได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข ห้ามการละเล่นใกล้ชิด งดสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่จัดงาน และท้องถนน

 

สงกรานต์ 2565 กิจกรรมอะไร ทำได้ กิจกรรมไหน ควรงด

 

นอกจากนี้ ขอให้เตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจ ATK ไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินหรือการขนส่งสาธารณะอื่นๆ และระหว่างเดินทางขอให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมทาง แม้จะเป็นรถส่วนตัว ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ร่วมเดินทางมีประวัติเสี่ยงหรือไม่ ต้องคัดกรองความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง

 

ขณะเดียวกัน ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในพื้นที่ปิดที่ใช้ระยะเวลานานๆ สุดท้ายเพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัย ก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ลูกหลานพาไปฉีดวัคซีน รวมถึงกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์