เช็คเงื่อนไข จังหวัดที่ไม่มีเคอร์ฟิว มีกี่จังหวัด ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

29 ก.ย. 2564 | 05:59 น.

ตรวจสอบข้อมูลจังหวัดที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว มีกี่จังหวัด และมีข้อห้าม ข้อจำกัดอะไรบ้างหรือไม่ สรุปให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดความคืบหน้า “มาตรการคลายล็อกดาวน์” ตามมติศบค.วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ครม.ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีบางจังหวัด ที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว แต่ก็มีการสอบถามเข้ามาว่า มีเงื่อนไข ข้อห้าม อย่างอื่นหรือไม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ข้อมูลจาก ศบค. พบว่า การกำหนดพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ตามมติศบค. ยังคงเป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด- 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อก กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยจังหวัดที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว หรือ การห้ามออกนอกเคหสถาน ตามเวลาที่รัฐกำหนดนั้น ในมติศบค. 27 กันยายน 2564 จะมีอยู่ในกลุ่มจังหวัด 2 กลุ่ม คือ 

 1. จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสด หรือ พื้นที่สีแดง ปัจจุบันมีทั้งหมด 37 จังหวัด 

2.   จังหวัด พื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 จังหวัด

เช็คเงื่อนไข จังหวัดที่ไม่มีเคอร์ฟิว มีกี่จังหวัด ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

มาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) มีดังนี้ 

 • ไม่จํากัดการเดินทาง
 • ไม่มีเคอร์ฟิว (ห้ามออกจากเคหะสถาน)
 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน)
 • ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ 
 • สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชาให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

เช็คเงื่อนไข จังหวัดที่ไม่มีเคอร์ฟิว มีกี่จังหวัด ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

มาตรการของจังหวัดในพื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) 

 • ไม่จํากัดการเดินทาง
 • ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว(ไม่ห้ามออกจากเคหะสถาน)
 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติงดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน 
 • ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ
 • สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชาให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

เช็คเงื่อนไข จังหวัดที่ไม่มีเคอร์ฟิว มีกี่จังหวัด ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง