สรุป กี่จังหวัดไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ” เปิดตามปกติ

27 กันยายน 2564

ตรวจสอบข้อมูลจากมติศบค.ล่าสุด มีกี่จังหวัดที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว และห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านสะดวกซื้อ” เปิดได้ตามปกติ มีที่ไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติด มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่พบว่ามีบางจังหวัด ที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้ตามปกติ  คือ พื้นที่ควบคุม  หรือ พื้นที่สีส้ม

 

พื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม มีทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดนครพนม
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดบึงกาฬ
 5. จังหวัดพะเยา
 6. จังหวัดพังงา
 7. จังหวัดแพร่
 8. จังหวัดภูเก็ต
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

มาตรการของจังหวัดในพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม มีดังนี้ 
 
การจำกัดการเดินทาง

 • ไม่จํากัดการเดินทาง
 • ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว(ห้ามออกจากเคหะสถาน)

 

การจัดกิจกรรม

 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

ร้านอาหาร 

 • บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ
 • งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 
 • ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

สรุป กี่จังหวัดไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ” เปิดตามปกติ

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม

 • เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

สรุป กี่จังหวัดไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ” เปิดตามปกติ

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสด หรือ พื้นที่สีแดง ที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว แต่จะมีความต่างจากพื้นที่ควบคุมเล็กน้อย คือ ในส่วนของร้านอาหารที่เปิดบริการได้ถึง 23.00 น.

พื้นที่ควบคุมสูงสด หรือ พื้นที่สีแดง ปัจจุบันมีทั้งหมด 37 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดจันทบุรี
 5. จังหวัดชัยนาท
 6. จังหวัดชัยภูมิ
 7. จังหวัดชุมพร
 8. จังหวัดเชียงราย
 9. จังหวัดเชียงใหม่
 10. จังหวัดตรัง
 11. จังหวัดตราด
 12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. จังหวัดนครสวรรค์
 14. จังหวัดบุรีรัมย์
 15. จังหวัดพัทลุง
 16. จังหวัดพิจิตร
 17. จังหวัดพิษณุโลก
 18. จังหวัดมหาสารคาม
 19. จังหวัดยโสธร
 20. จังหวัดระนอง
 21. จังหวัดร้อยเอ็ด
 22. จังหวัดลําปาง
 23. จังหวัดลําพูน
 24. จังหวัดเลย
 25. จังหวัดศรีสะเกษ
 26. จังหวัดสกลนคร
 27. จังหวัดสตูล
 28. จังหวัดสระแก้ว
 29. จังหวัดสุโขทัย
 30. จังหวัดสุรินทร์
 31. จังหวัดหนองคาย
 32. จังหวัดหนองบัวลําภู
 33. จังหวัดอุตรดิตถ์
 34. จังหวัดอุทัยธานี
 35. จังหวัดอุดรธานี
 36. จังหวัดอุบลราชธานี
 37. จังหวัดอํานาจเจริญ

 

มาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มีดังนี้ 

การจำกัดการเดินทาง
-    ไม่จํากัดการเดินทาง
-    ไม่มีเคอร์ฟิว (ห้ามออกจากเคหะสถาน)

การจัดกิจกรรม
-    ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)


ร้านอาหาร 
-    บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
-    เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
-    เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
-    ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
-    เปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

สรุป กี่จังหวัดไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ” เปิดตามปกติ