สรุป คลายล็อกดาวน์ 1ต.ค.64 "พื้นที่สีแดงเข้ม แดง ส้ม" ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

27 กันยายน 2564

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ มติที่ประชุมศบค.ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564 แบบละเอียดยิบ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดง และสีส้ม จังหวัดไหนทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง มีผล 1 ตุลาคม 64

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติด มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่มีมติเห็นชอบ "มาตรการคลายล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพิ่มเติ่ม โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

จากการตรวจสอบเอกสารมติศบค.ที่มีมาตรการคลายล็อก ซึ่งมีรายละเอียดมาตรการทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีส้ม) และพื้นที่ควบคุม(สีเหลือง) มีระบุกิจกรรม กิจการ ที่ทำได้และทำไม่ได้ ดังนี้

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)  
 

การจำกัดการเดินทาง

 • ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยงการเดินทาง -ห้ามออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น. 
 • กําหนดมาตรการ บริการขนส่ง ข้าม เขตพื้นที่ระดับสถานการณ์ฯ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

การจัดกิจกรรม

 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 25 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

ร้านอาหาร 

 • บริโภคในร้าน ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % ส่วน ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% และกําหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ
 • สามารถเล่นดนตรี ได้ตามแนวทางที่กําหนด 
 • เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 • เปิดบริการได้แบบมีเงื่อนไข เปิดได้ไม่เกิน21.00น.
 • สําหรับกิจกรรม กิจการเสี่ยงบางอย่าง ไม่เปิดบริการ ดังนี้
 1. ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ํา 
 2. ห้องประชุม/จัดเลี้ยงเปิดบริการได้ยกเว้น การใช้ไอน้ํา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

สรุป คลายล็อกดาวน์ 1ต.ค.64 "พื้นที่สีแดงเข้ม แดง ส้ม" ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม

 • เปิดบริการได้ยกเว้นการใช้ไอน้ำ 
 • เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการ รวมคนจํานวนมากโดย ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้แทนก.ศธ. และก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยมีมาตรการกํากับอย่างเคร่งครัด

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา

 • เปิดดําเนินการได้ทุกประเภท กีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จํากัด จํานวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขันได้ ไม่มีผู้ชม 
 • ประเภทกีฬากลางแจ้ง จัดการ แข่งขันได้ ผู้ชม ไม่เกิน 25%
 • ผู้ชมได้รับวัคซีนครบตาม เกณฑ์ หรือ มี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
 • แข่งขัน ให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา


พื้นที่ควบคุมสูงสด (พื้นที่สีแดง) 

การจำกัดการเดินทาง

 • ไม่จํากัดการเดินทาง


การจัดกิจกรรม

 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)


ร้านอาหาร 

 • บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

สรุป คลายล็อกดาวน์ 1ต.ค.64 "พื้นที่สีแดงเข้ม แดง ส้ม" ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

 

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม

 • เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา

 • เปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม


พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 

การจำกัดการเดินทาง

 • ไม่จํากัดการเดินทาง

 

การจัดกิจกรรม

 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

ร้านอาหาร 

 • บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ
 • งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 
 • ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

 

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม

 • เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

สรุป คลายล็อกดาวน์ 1ต.ค.64 "พื้นที่สีแดงเข้ม แดง ส้ม" ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง