svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

20 กันยายน 2564

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่นเงินเยียวยา คลิกโหลดแบบคำขอได้ที่ www.sso.go.th ประกันสังคมเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ต.ค.นี้ เช็คขั้นตอนที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ล่าสุดประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยารอบใหม่ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มแล้ว และมีการโอนต่อเนื่องถึงวันที่ 28 ก.ย.นี้ 

สำหรับผู้ประกันตนที่ตกหล่นและอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถยืนทบทวนสิทธิได้ถึงถึง 31 ต.ค.นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

 

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 กลุ่มตกหล่น คลิก www.sso.go.th เช็คขั้นตอนที่นี่

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน