ทบทวนสิทธิ ม.40 ตรวจสอบ www.sso.go.th "ไม่ได้รับสิทธิ" สรุปขั้นตอนที่นี่

20 ก.ย. 2564 | 04:30 น.

ทบทวนสิทธิ ม.40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม กลุ่มสมัครใหม่ 4-24 ส.ค.64 ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th สถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ต.ค.นี้ สรุปขั้นตอนที่นี่

เกาะติด"มาตราการเยียวยา" กรณีประกันสังคมขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม สมัครและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 19 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 และจ่ายเงินสมทบ 4-24 ส.ค.64 ที่ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th ระบบขึ้นสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถยื่น"ทบทวนสิทธิ"ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

19 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

ล่าสุดเพจข่าวประกันสังคม โพสต์อัพเดทว่า สอบถามไปยังประกันสังคม ได้ข้อมูลตามนี้ ให้เช็คสิทธิถึง 28 ก.ย.64 หลังจากนั้นค่อยยื่นทบทวน

ทบทวนสิทธิ ม.40 ตรวจสอบ www.sso.go.th \"ไม่ได้รับสิทธิ\" สรุปขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ม.40

หากตรวจสอบสิทธิแล้วยัง "ไม่ได้รับสิทธิ" มีขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ดังนี้

สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ตรวจสอบ www.sso.go.th \"ไม่ได้รับสิทธิ\" สรุปขั้นตอนที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 ตรวจสอบ www.sso.go.th \"ไม่ได้รับสิทธิ\" สรุปขั้นตอนที่นี่

กรอกแบบคำขอทบทวนสิทธิ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม , เพจข่าวประกันสังคม