เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ม.33, 39, 40 ครบทุกกลุ่ม ภายในเดือน ก.ย. 64

20 ก.ย. 2564 | 10:41 น.

เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33, มาตรา39 และมาตรา 40 ครบทุกกลุ่ม สำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนให้ผู้ประกันตนพื้ันที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ภายในเดือน ก.ย. 64

จากกรณีที่ การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยในวันนี้ 20 ก.ย. เป็นวันแรกที่ สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มลงทะเบียนใหม่ในพื้นที่ 16 จังหวัด

 

ล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความ ว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย. 64

เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ม.33, 39, 40 ครบทุกกลุ่ม ภายในเดือน ก.ย. 64

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดระยะเวลาในการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ดังนี้

  • 20 – 21 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ใน 16 จว. สีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบในช่วงวันที่ 4 - 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน คนละ 5,000 บาท 
  • 21 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.39 รอบ 2 ใน 13 จว. สีแดงเข้ม จำนวน 1.17 ล้านคน คนละ 5,000 บาท
  • 22 – 23 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ใน 13 จว. สีแดงเข้ม จำนวน 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท 
  • 27 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ใน 13 จว. สีแดงเข้ม จำนวน 3.5 ล้านคน คนละ 2,500 บาท
  • 28 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ใน 3 จว. (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา) ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบในช่วงวันที่ 4 - 24 ส.ค. 64 จำนวน 3.45 แสนคน คนละ 5,000 บาท 


หากผู้ประกันตนรายใดยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบและยื่นแบบทบทวนสิทธิฯ ได้ที่ www.sso.go.th ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64