ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ล่าสุด รับเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

20 ก.ย. 2564 | 03:30 น.

สรุปขั้นตอนการเช็คสิทธิ์ล่าสุด รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" www.sso.go.th ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 เเละมาตรา 40 พร้อมไทม์ไลน์โอนเงินให้ผู้ประกันตนตามลำดับ

วันนี้ 20 ก.ย. 64 สำนักงานประกันสังคม ทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตน ม.40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64

เฉพาะผู้ที่เช็คสถานะ ณ วันที่ 20 กันยายน และขึ้นสถานะได้รับสิทธิเท่านั้น อัพเดทล่าสุด 8.00 น.

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ล่าสุด รับเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

ส่วนผู้ประกันตนมาตราอื่นๆ จะมีการทยอยโอนในวันถัดไปตามกำหนดการ

เช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตน เช่น มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสยืนยันตามที่เห็นบนหน้าจอ แล้วกดตกลง

3.ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว ผู้ประกันตนที่ได้รับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินครั้ง หากเป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

4.หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ต้องรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำแนะนำ

อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้พร้อม เพื่อไม่พลาดรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา หรือส่งเอกสารทบทวนสิทธิเพื่อทบทวนทางไปรษณีย์กับประกันสังคมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 64

ไทม์ไลน์ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 

  • วันที่ 21 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้าน
  • วันที่ 22-23 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคนจะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 27 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท