รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดจอง "โมเดอร์นา" สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

13 กันยายน 2564

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดจองและชำระเงิน วัคซีน Spikevax (โมเดอร์นา) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 2 เข็ม 3,300 บาท วันนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี ในชื่อการจดทะเบียนยา ‘สไปค์แว็กซ์’ (Spikevax) โดยกำหนดปริมาณการใช้ 0.5 มิลลิลิตร ต่อ 1 โดส เทียบเท่ากับวัคซีนโมเดอร์นา เจเนอเรชั่นที่ 1 ปริมาณการใช้ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เปิดจองและชำระเงิน วัคซีน Spikevax (โมเดอร์นา) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ผ่านระบบ Online ได้ที่ https://booking.princhealth.com/PSUV-spikevax
(เบื้องต้น เปิดลงทะเบียนจองเฉพาะ Full dose เท่านั้น)

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดจอง "โมเดอร์นา" สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,300 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยจะได้รับวัคซีน 2 โดส ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่มีการปรึกษา หรือ ขอคำวินิจฉัยเพิ่มเติม 

 

 

ทั้งนี้ผู้ที่สั่งจองและโอนเงินแล้วสามารถโอนสิทธิ์แบบ Full dose ให้ผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถแยกขายแบบ Booster dose 2 เข็ม และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่รพ.กำหนด และคาดพร้อมให้บริการช่วงไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565 ต้นไป และสามารถจองได้แบบ 1:1 เท่านั้น ไม่สามารถใช้จองแบบหลายบุคคลได้

 

อย่างไรก็ตามหลังจากหลังจากการจองเสร็จสิ้น ทาง รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้เท่านั้น