เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา อบจ.ปทุมธานี ให้กลุ่มเสี่ยง 13-20 ก.ย.นี้

13 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” ฟรี ให้กับ 5 กลุ่มเสี่ยง เริ่ม 13-20 ก.ย.นี้ เช็คขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ฟรี สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออื่นๆที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น และอบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา อบจ.ปทุมธานี ให้กลุ่มเสี่ยง 13-20 ก.ย.นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา09.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2464 ถึง วันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น.

1.สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิ้งค์ที่ อบจ.เผยแพร่

2.ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ

3.กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก

4.กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน

5.กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535

6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567

7.กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล

8.เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด

9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับ

ท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ

10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา อบจ.ปทุมธานี ให้กลุ่มเสี่ยง 13-20 ก.ย.นี้