รพ.วิภาวดีเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา อายุ12-17 ปี เช็กเลย

12 กันยายน 2564

รพ.วิภาวดี เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตมาส 1 ปี 65 กำหนดเงื่อนไขอายุ12-17 ปีเท่านั้น หลังอย.ไฟเขียว คาดได้รับวัคซีนต้นปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลวิภาวดี ได้ประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือก Covid 19 Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดี เตรียมการให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด- 19 รอบไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565 วัคซีนมีจำนวนจำกัด รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีน โควิด 19 ของ สถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ราคา3,300 - 3,300 บาท หมดเขต 15 กันยายน 2564

 

 

ขณะเดียวกันการจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวโรงพยาบาลจะจำหน่ายแพ็คเก็จ วัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น โดยโรงพยาบาลไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทน ส่วนการชำระเงินผู้ที่สนใจสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) ชำระผ่านเว็บไซต์เท่านั้น กรณีซื้อผ่านเว็บไซต์เมื่อชำระตัดบัตรเครดิต จะมีอีเมลล์ อัตโนมัติจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต (2C2P) ถือว่าเป็นหลักฐาน หรืออีเมลล์ยืนยันใบจองซื้อ หรือ sms ยืนยันการสั่งซื้อ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเรียบร้อย โดยรพ.จะไม่รับชำระเงินช่องทางอื่นทุกกรณีหลังจากนั้นจะลำดับการฉีดตามวันเวลาที่ชำระเงิน ผู้สนใจควรเก็บหลักฐานการชำระเงินทุกช่องทางไว้แสดงในวันรับบริการ

รพ.วิภาวดีเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา อายุ12-17 ปี เช็กเลย
 

สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อวัคซีนโควิด ดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว และฉีดตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ (ภายใน 31 มี.ค.65) รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
7.ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8.โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตามกรณีวัคซีนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาล จะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า เบื้องต้นโรงพยาบาลเปิดจองแพ็คเกจ 2 เข็มต่อท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ฉีดร่วม กรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว  ขณะเดียวกันโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาล เสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้1. ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม) 2. รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรในล็อตต่อไป หากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะทำการติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจอง ต่อไป ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน