ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

12 ก.ย. 2564 | 23:00 น.

เริ่มแล้ววันนี้ จองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

13 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนฉีด โมเดอร์นา ฟรี สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออื่น ๆ ที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้

ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

-คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)

-ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

-บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

-ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ

-บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

 

ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้